НОВИ СТАНДАРДИ ЗА ХУМАН ТРЕТМАН НА БЕЗДОМНИТЕ КУЧИЊА – ЈП ЛАЈКА – СКОПЈЕ

Прифатилиштето на ЈП Лајка – Скопје активно работи на згрижување на бездомните кучиња и нивен хуман третман. Тим од сертифицирани професионалци започна со заловување на бездомните кучиња низ градот Скопје и нивно сместување во суви и топли апартмани со подно греење и легла според сите стандарди, под редовна контрола, третман [...]

Повеќе

ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА ПОМЕЃУ ЈП ЛАЈКА И ФВМ-СКОПЈЕ

Градењето на успешна соработка помеѓу прифатилиштето за бездомни кучиња на JП ЛАЈКА – Скопје и Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје и понатаму продоложува. Врз основа на досегашното искуство и успешна соработка, на 3 ноември 2020 година беше и официјално потпишан Меморандумот за соработка помеѓу Ветеринарниот институт при Факултетот за [...]

Повеќе

ЈП ЛАЈКА И ЦЕНТАРОТ ЗА БЛАГОСОСТОЈБА НА ФВМ: ЕДУКАЦИЈАТА НА НОВИОТ ТИМ Е ОСНОВА ЗА УСПЕШНА РАБОТА

Освен вложувањето во инфраструктурата, ЈП Лајка Скопје вложува и во едукација на своите вработени. Внимателно го градиме нашиот тим и со континуирано надградување на знаењата на кадри кои се безусловни љубители на животни дополнително ги мотивираме успешно да ја извршуваат својата работа и да имаат привилегија да ја добијат довербата [...]

Повеќе