ВИДЕО: ДУЊА КОВАЧ ОДРЖА ОБУКА НА ТИМОТ НА ЈП ЛАЈКА

Во рамките на предвидените годишни активности за надградување и вложување во едукација на вработените, прифатилиштето на ЈП Лајка зема учество на Обуката за компетентност за спроведување на тест за социјализација на кучињата одржана на 07 јуни 2021 на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје. Обуката на наше задоволство ја водеше експерт ДВМ Дуња Ковач, бихевиорист од Кинолошката Академија од Белград која несебнично го пренесе своето досегашно искуство, пракса и знаење. На практичниот дел од обуката, 8 бездомни кучиња од прифатилиштето на ЈП Лајка одлично го помина тестот за социјализација и во текот на вежбите ниту едно не беше повредено ниту пак изложено на ризик. 

Линк од обуката:  https://www.youtube.com/watch?v=u-u1e2OaWEk&t=1s