ПОСТАПКА ЗА ВДОМУВАЊЕ НА КУЧЕ


Секој граѓанин кој сака да вдоми куче од прифатилиштето на ЛАЈКА потребно е:

1️⃣Да испрати меил на 📩vdomi@lajka.com.mk, во кој ќе наведе за кое куче/кучиња е заинтересиран;
2️⃣На неговата електронска пријава ќе добие повратно 📝ПРАШАЛНИК за вдомување, коj ќе треба комплетно да го пополни и препрати назад на истата e-mail адреса.
(Некомплетно пополнетите прашалници нема да бидат земени во предвид);
3️⃣ Вработено лице во ЈП Лајка ќе направи евалуација на прашалникот и доколку се е во ред лицето ќе биде телефонски контактирано со цел да се закаже средба;
4️⃣На средбата потенцијалниот вдомувач покрај тоа што ќе има прилика да оствари контакт со кучето за кое е заинтересиран, ќе ги добие сите потребни информации поврзани со него (возраст, пол, раса, карактеристики, здравствена состојба, информации за хуманиот третман низ кој што поминато, совети и препораки за полесна адаптација во новиот дом, грижа, исхрана и нега;
5️⃣ Потребно е да се остварат минимум две средби во прифатилиштето на Лајка пред да му биде дадено кучето за вдомување.
Во прифатилиштето има специјален (приемен) дел наменет за оваа практика каде што потенцијалните вдомувачи и кучињата ќе може да поминат време заедно. Просторот е опремен со реквизити за игра и дружење со кучињата.
6️⃣Доколку вдомувачот е соодветен, истиот ќе потпише договор за вдомување со кој се уредува преносот на сопственоста, односно заведување на микрочипот во Информативниот систем на Агенцијата за храна и ветеринарство на име на вдомувачот.
7️⃣Назначени вработени од прифатилиштето имаат обврска да го посетат или преку видеоврска да го контактираат вдомувачот со цел да се утврди дали го чува животното соодветно и во согласност со Законот за заштита и благосостојба на животните.
8️⃣Секое вдомено куче и неговата среќна приказна ќе се објавува на социјалните медиуми, а со цел поттикнување на граѓаните да вдомуваат од ЈП Лајка, со што би се намалил бројот на бездомни кучиња на улица.
May be an image of one or more people, dog and text