СТОП ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕТО БОРБИ СО КУЧИЊА

Во рамките на Меѓународниот ден за подигнување на свеста против борбите со кучиња 8-ми Април, прифатилиштето на ЈП Лајка ја отпочна кампањата за подигнување на свеста за овој вид на суров и крвав “спорт”. Борбите најчесто завршуваат со брутални убиства, злоупотреба и измачување на кучињата.Кучиња кои се користат за овој суров профитерски спорт најчесто живеат во лоши услови, сопствениците ги прегладнуваат, тепаат, обидувајќи се да ги направат што поагресивни.Во прифатилиштето на ЈП Лајка досега се спасени 4 кучиња кои биле измачувани и злоупотребувани за борби, од кои за жал едното ја изгуби битката за животот.Во насока на санкционирање на сторителите иницирани се повеќе правни постапки.ℹБорбите се забранети според Законот за заштита и благосостојба на животните (Сл.весник на РМ 113/07) и во него се предвидени прекршочни санкции за организаторите и учесниците. Борби со кучиња се кривично дело според Кривичниот закон член 233 – тој којшто грубо злоупотребува животно или го изложува на непотребни маки или му нанесува непотребни болки или заради изживување го изложува на страдање, ќе се казни со парична казна или со затвор до шест месеци.

43243243 Comments104 SharesLikeCommentShare