ЈП „Лајка“ се соочува со континуиран проблем со базата на податоци

Во интерес на јавното и транспарентно работење би сакале да ја информираме јавноста дека во изминатите денови имаме континуиран проблем со базата на податоци односно модулот за бездомни кучиња по кој сме задолжени да работиме од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство. Од понеделникот па се до сега не [...]

Повеќе